1) Zi Long menunggang basikal elektrik di taman rekreasi. a) Ayat Songsang b) Ayat Biasa 2) Pada waktu malam lampu itu bernyala secara automatik a) Ayat Songsang b) Ayat Biasa 3) Mempunyai fungsi mengemop pembersih vakum ini a) Ayat Biasa b) Ayat Songsang 4) Pembersih vakum ini menggunakan teknologi terkini a) Ayat Biasa b) Ayat Songsang 5) Mencatat buku yang dipinjam pustakawan itu a) Ayat Songsang b) Ayat Biasa

Nyatakan ayat tersebut merupakan ayat susunan biasa atau susunan songsang

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?