1) Bentuk larian manakah yang digunakaan semasa Lompat Tinggi Gaya Gunting? a) i b) L c) J 2) Bagaimanakah lakuan lonjakan yang BETUL semasa lompat tinggi Gaya Gunting? a) Melompat dengan mengangkat kaki hadapan b) Melompat dengan kedua-dua belah kaki c) Melompat dengan mengangkat kaki sebelah belakang 3) Gaya Layangan manakah yang BENAR semasa lompat tinggi Gaya Gunting? a) b) c) 4) Anggota badan manakah yang digunakan semasa FASA PENDARATAN bagi lompat tinggi Gaya Gunting? a) Bahu b) Dua Belah Kaki c) Sebelah Kaki 5) Manakah urutan fasa yang BETUL dalam Lompat Tinggi? a) Fasa Lonjakan, Fasa Layangan, Fasa Pendaratan, Fasa lari landas b) Fasa Lari Landas, Fasa Lonjakan, Fasa Layangan, Fasa Pendaratan c) Fasa Pendaratan, Fasa Lari landas, Fasa Layangan, Fasa Lonjakan

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?