14 - 7 + 7 =, 18 - 9 + 9 =, 12 - 6 + 6 =, 10 - 5 +5 =, 16 - 8 + 8 =, 4 - 4 + 0 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?