1) Bagaimanakah unsur di susun dalam Jadual Berkala Unsur? a) Mengikut tertib menaik Nombor Proton b) Mengikut tertib menurun Nombor Proton c) Mengikut tertib menaik Nombor Nukleon d) Mengikut tertib menurun Nombor Nukleon 2) Jadual Berkala Unsur mempunyai berapa Kumpulan? a) 7 b) 8 c) 17 d) 18 3) Apakah nama istimewa Kumpulan 1? a) Logam Alkali b) Logam Alkali Bumi c) Halogen d) Gas Nadir 4) Gas Nadir berada di dalam kumpulan ___________ dalam Jadual Berkala Unsur. a) 1 b) 2 c) 17 d) 18 5) Apakah sifat unsur yang berlorek warna biru? a) Logam b) Bukan Logam c) Separa Logam 6) Unsur X mempunyai susunan elektron 2.8.1. Dimanakah kedudukan Unsur X dalam Jadual Berkala Unsur? a) Kumpulan 2, Kala 1 b) Kumpulan 1, Kala 3 c) Kumpulan 11, Kala 3 d) Kumpulan 12, Kala 1 7) Unsur Magnesium mempunyai 12 proton. Apakah susunan elektron bagi Magnesium? a) 2 b) 2.2 c) 2.8.2 d) 2.8.8.2 8) Unsur Klorin mempunyai susunan elektron 2.8.7. Berapakah elektron valen bagi unsur Klorin? a) 2 b) 8 c) 7 d) 17 9) Unsur Helium mempunyai nombor proton 2. Antara yang berikut, yang manakah susunan elektron bagi Unsur Helium? a) b) c) d) 10) Unsur Boron mempunyai 5 bilangan proton, dimanakah kedudukan Unsur Boron dalam Jadual Berkala Unsur? a) Kumpulan 5 b) Kumpulan 13 c) Kumpulan 3 d) Kumpulan 15

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?