1) Faktor bentuk muka bumi merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian bentuk muka bumi dari aras laut.  a) Betul b) Salah 2) Faktor fizikal yang mewakili faktor saliran termasuklah kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan. a) Betul b) Salah 3) Tanih merujuk kepada lapisan tanih yang paling dalam di struktur bumi. a) Betul b) Salah 4) Cahaya matahari, tekanan udara dan angin merupakan antara faktor iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.  a) Betul b) Salah 5) Tanih di sesuatu kawasan terbentuk daripada dua bahan sahaja iaitu air dan batuan. a) Betul b) Salah 6) Saliran juga merujuk kepada ciri-ciri pola saliran sungai dan cawangannya. a) Betul b) Salah 7) Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan hidupan liar a) Betul b) Salah 8) 4 faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan hidupan liar ialah Bentuk muka bumi, Iklim, Saliran dan Tanih a) Betul b) Salah

GEOGRAFI T3 B3_3.1 Faktor2 persekitaran fizikal yg mempengaruhi kepelbagaian tumbuh2an s/jadi & hidupan liar.

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?