1) 3745 Dibundarkan kepada puluh yang terdekat a) 3740 b) 3750 c) 3700 d) 3000 2) 2314 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 2300 b) 2000 c) 2310 d) 2320 3) 5417 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 6000 b) 5420 c) 5410 d) 5000 4) 1629 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 2000 b) 1000 c) 1600 d) 1630 5) 4662 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 4600 b) 4700 c) 4660 d) 5000 6) 7362 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 7300 b) 7400 c) 7000 d) 7360 7) 1875 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 1880 b) 1870 c) 1900 d) 2000 8) 2738 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 2700 b) 2000 c) 2730 d) 2740 9) 9871 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 1000 b) 10000 c) 9000 d) 9900 10) 3363 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 3300 b) 3400 c) 3000 d) 3360 11) 4796 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 4700 b) 4790 c) 4890 d) 4800 12) 8266 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 8000 b) 8200 c) 8300 d) 8270 13) 5091 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 5000 b) 5090 c) 5091 d) 5001 14) 7928 dibundarkan kepada ribu terdekat a) 7900 b) 7930 c) 8000 d) 7000 15) 3456 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 3460 b) 3450 c) 3500 d) 3000 16) 2093 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 2090 b) 2000 c) 2200 d) 2100 17) 3008 dibundarkan kepada puluh terdekat a) 3000 b) 3010 c) 3008 d) 3100 18) 9498 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 9000 b) 9400 c) 9500 d) 9490 19) 7147 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 7000 b) 7100 c) 7140 d) 7150 20) 2985 dibundarkan kepada ratus terdekat a) 3000 b) 2000 c) 2100 d) 2900

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?