41 - 14 + 27 =, 80 - 63 + 17 =, 54 - 35 + 19 =, 42 - 18 + 24 =, 91 - 55 + 36 =, 35 - 9 + 26 =, 50 - 22 +28 =, 88 - 59 + 29 =, 94 - 66 + 28 =, 61 - 54 + 7 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?