Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 7 x 6 a) 56 b) 49 c) 48 d) 42 2) 4 x9 a) 36 b) 32 c) 39 d) 37 3) 7 x 8 a) 59 b) 54 c) 56 d) 57 4) 12 x 4 a) 48 b) 47 c) 46 d) 49 5) 12 x 6 a) 70 b) 71 c) 72 d) 73 6) 6 x 4 a) 24 b) 26 c) 28 d) 29 7) 4 x 7 a) 27 b) 25 c) 28 d) 23 8) 6 x 3 a) 18 b) 17 c) 15 d) 12 9) 9 x 7 a) 63 b) 65 c) 66 d) 69 10) 12 x 7 a) 84 b) 86 c) 88 d) 90

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Tukar templat

Interaktif