1) What is the perimeter of the shaded area ?  a) 35 cm b) 36 cm c) 37 cm d) 38 cm 2) What is the perimeter of the shaded area ? a) 108 cm b) 109 cm c) 180 cm d) 190 cm 3) What is the perimeter of the shaded area ? a) 24 cm b) 25 cm c) 26 cm d) 27 cm 4) What is the perimeter of the shaded area ? a) 37 m b) 38 m c) 39 m d) 40 m 5) Find the perimeter. a) 31 cm b) 24 cm c) 25 cm d) 30 cm

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?