1) 770 mililiter= a) 770 l b) 70 ml c) 770ml d) 70 l 2) Antara berikut yang manakah BUKAN unit ukuran bagi jisim? a) Gram b) Mililiter c) Kilogram 3) Unit ukuran yang manakah sesuai bagi mengukur objek di bawah? a) sentimeter (cm) b) Kilometer (km) c) Meter(m) d) Kilogram (kg) 4) 50 kg = a) 50 meter b) 50 kilometer c) 50 sentimeter d) 50 kilogram 5) 55 sentimeter= a) 55 cm b) 55 km c) 55 m d) 55 kg 6) Unit ukuran manakah yang sesuai bagi mengukur objek berikut? a) Milimeter b) Kilogram c) Kilometer d) Sentimeter 7) 120 mililiter a) 120 ml b) 120 l c) 12ml d) 20ml 8) Antara yang berikut yang manakah BUKAN unit ukuran bagi panjang? a) ml b) cm c) mm d) km 9) 95 km a) 950Meter b) 95Kilometer c) 95mililiter d) 95Liter 10) 22 km a) 22 meter b) 22 liter c) 22 kilometer d) 22 mililiter

Panjang & Jisim (Matematik tahun 2)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?