1) Tukarkan kepada perpuluhan (kg) a) 5.13kg b) 51.3kg c) 513.0kg 2) Tukarkan kepada perpuluhan (kg) a) 0.65kg b) 6.5kg c) 0.065kg 3) Nyatakan dalam pecahan (kg) a) b) c) 4) Tukarkan kepada ml a) 3500ml b) 350ml c) 35ml 5) Tukarkan kepada ml a) 12ml b) 120ml c) 1200ml 6) Tukarkan kepada liter a) b) c) 7) Tukarkan kepada liter a) b) c) 8) Nyatakan jawapan dalam pecahan. a) b) c) 9) Nyatakan jawapan dalam pecahan a) b) c) 10) Nyatakan jawapan dalam pecahan. a) b) c)

Tukar Unit Jisim dan Isipadu Cecair Tahun 5

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?