1) 5 ℓ 670 mℓ + 2 ℓ 290 mℓ - 3 ℓ 680 mℓ = _____ ℓ _____ mℓ a) 4 ℓ 280 mℓ b) 2 ℓ 820 mℓ c) 4 ℓ 820 mℓ 2) 3 ℓ + 45 mℓ - 775 mℓ = ______ mℓ a) 2 720 mℓ b) 2 270 mℓ c) 2 207 mℓ 3) 6 080 mℓ - 4 560 mℓ + 5 ℓ = ______ ℓ ______ mℓ a) 5 ℓ 520 mℓ b) 6 ℓ 250 mℓ c) 6 ℓ 520 mℓ 4) 5 720 mℓ + 2 ℓ - 4 320 mℓ = ______ mℓ a) 4 300 mℓ b) 3 400 mℓ c) 3 004 mℓ 5) 4 ℓ 460 mℓ - 2 ℓ 347 mℓ + 2 655 mℓ = ______ ℓ ______ mℓ a) 4 ℓ 768 mℓ b) 4 ℓ 678 mℓ c) 6 ℓ 486 mℓ 6) 11 ℓ 240 mℓ + 4 ℓ 640 mℓ - 10 ℓ 290 mℓ = ______ ℓ ______ mℓ a) 5 ℓ 590 mℓ b) 5 ℓ 950 mℓ c) 9 ℓ 590 mℓ 7) 5 ℓ 40 mℓ - 3 ℓ 400 mℓ + 4 146 mℓ = ______ mℓ a) 5 987 mℓ b) 5 786 mℓ c) 7 586 mℓ

Tambah dan Tolak Isi padu Cecair Tahun 4

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?