NUKLEUS - mengawal segala aktiviti sel, DNA - terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali yang dikenali sebagai nukleotida, kromosom - terdiri daripada bebenang halus dalam nukleus, gen - unit asas perwarisan, berpasangan - setiap kromosom wujud secara............, autosom - membawa gen yang mengawal sifat, jantina - kromosom seks membawa gen yang menentukan........, mitosis - pembahagian sel yang menghasilkan sel anak mempunyai kandungan genetik sama seperti induk, meiosis - sel membahagi menghasilkan 4 sel anak, metafasa - kromosom tersusun di satah khatulistiwa semasa peringkat...... ..........., variasi - meiosis menghasilkan ................., mutasi - perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen atau kromosom menyebabkan perubahan sifat, amneosentesis - kaedah mengesan keabnormelan fetus pada minggu 15-20 kehamilan, terapigen - teknik membaiki gen-gen mutan, selanjar - ketinggian badan merupakan contoh variasi...........,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?