Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Correct: 1∕3, 4∕5, 2∕3, 1∕6, 3∕8, 7∕8, 5∕6, 3/4, 4/7, 2/9, 2/5, 3/5, 2/7, 5/7, 1/7, 9/10, Incorrect: 2∕4, 3∕9, 4∕8, 5∕10, 3∕6, 6∕9, 8/10, 2/6, 4/10, 2/8, 4/6, 6/8, 2/10, 6/10,

三年级数学:最简分数

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif