1) 12 ÷ 6 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) 24 ÷ 3 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 3) 25 ÷ 5 = a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 4) 14 ÷ 2 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 5) 6 ÷ 3 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 6) 36 ÷ 4 = a) 4 b) 7 c) 8 d) 9 7) 16÷ 2 = a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 8) 6 ÷ 1 = a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 9) 30÷ 3 = a) 6 b) 8 c) 10 d) 15 10) 36 ÷ 6 = a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?