BETUL: 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25, 10 × 6 = 60, 5 × 9 = 45, 7 x 7 = 49, 9 x 7 = 63, 7 x 8 = 56, 8 x 8 = 64, 6 x 2 = 12, SALAH: 2 × 5 = 20, 3 × 9 = 9, 4 × 4 = 28, 3 × 2 = 30, 8 × 9 = 64, 6 x 5 = 35, 9 x 7 = 54, 6 x 3 = 21, 3 x 8 = 27, 2 x 5 = 12,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?