2 - 1 + 1 =, 4 - 2 + 2 =, 6 - 3 + 3 =, 8 - 4 + 4 =, 10 - 5 + 5 =, 12 - 6 + 6 =, 14 - 7 + 7 =, 16 - 8 + 8 =, 18 - 9 + 9 =, 20 - 10 + 10 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?