1) Gugusan bintang yang membentuk corak di langit pada waktu ialah a) bintang b) matahari c) buruj d) gerhana 2) Nama buruj ini ialah a) belantik b) biduk c) skorpio d) pari 3) Buruj ini dikenali sebagai a) pari b) skorpio c) biduk d) belantik 4) Gambar rajah yang manakah menunjukkan buruj belantik? a) b) c) d) 5) bentuk yang ditunjukkan oleh buruj ini ialah a) pemburu b) kala jengking c) gayung d) layang-layang 6) Buruj yang dapat dilihat di antara hemisfera utara dengan hemisfera selatan? a) belantik b) pari c) skorpio d) biduk 7) Buruj yang terbentuk daripada gugusan tujuh bintang ialah a) belantik b) pari c) skorpio d) biduk 8) Yang manakah kegunaan buruj? a) petunjuk arah b) petunjuk masa c) patunjuk hari d) petunjuk jam 9) Musim menanam ditunjukkan oleh buruj..... a) belantik b) pari c) biduk d) skorpio 10) Buruj skorpio menunjukkan musim.. a) panas b) sejuk c) menanam d) menuai

Papan mata

Gaya visual

Pilihan

Tukar templat

Pulihkan autosimpan: ?