Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
5 x [11]= 55, [12] x 6 = 72, 10 x [10] = 100, 25 x [4] = 100, 2 x 2 x 2 x [5] = 40, 2 x [2] x 3 = 12, 2 x 5 x [7] = 70, 3 x 3 x 11 = [99], 2 x 2 x 3 x [3] = 36, 5 x [13] = 65, 6 x [1000] = 6000, 123456 x [0] = 0.

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Tukar templat

Interaktif