1)  ______________ adalah zon yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia dan haiwan. a) Hidrosfera b) Geosfera c) Atmosfera d) Biosfera 2) _____________ merupakan zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. a) Hidrosfera b) Geosfera c) Atmosfera d) Biosfera 3) _____________ merupakan zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terperangkap sebagai ais, di bawah tanah dan wap air dalam atmosfera.. a) Hidrosfera b) Geosfera c) Atmosfera d) Biosfera 4) _____________ merupakan zon udara yang meliputi bumi. a) Hidrosfera b) Geosfera c) Atmosfera d) Biosfera 5) Berikut benar tentang sistem bumi, KECUALI a) Hidrosfera b) Geosfera c) Atmosfera d) Semisfera e) Biosfera 6) Lapisan _____________________ sesuai bagi penerbangan kapal terbang._____________ merupakan zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. a) Troposfera b) Stratosfera c) Mesosfera d) Eksosfera 7) Lapisan __________ juga dikenali sebagai ionosfera kerana mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang radio. a) Termosfera b) Stratosfera c) Mesosfera d) Eksosfera 8) Satelit ditempatkan pada lapisan____________________ untuk tujuan telefon dan siaran televisyen. a) Troposfera b) Stratosfera c) Mesosfera d) Eksosfera 9) Lapisan ini merupakan lapisan paling sejuk dan kebanyakan meteorit dibakar dan dihancurkan di sini. a) Mesosfera b) Termosfera c) Stratesfera d) Ekosfera 10) Manakah bahagian atmosfera yang mengandungi lapisan ozon ? a) Mesosfera b) Termosfera c) Stratosfera d) Eksosfera 11) Yang manakah antara berikut merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfera? a) Melindungi Bumi dari cahaya Matahari b) Mengatur suhu Bumi c) Melindungi Bumi dari sinar ultraungu d) Sebagai pemantul gelombang radio 12) Kebanyakan haiwan mengeluarkan cahaya sendiri di zon ini. a) Zon gelap b) Zon permukaan c) Zon tengah malam d) Zon disfoto 13) Lautan dibahagikan kepada tiga zon. Zon manakah yang menjadi tempat tinggal sotong raksasa dan pelbagai spesis ikan paus? a) Zon gelap b) Zon permukaan c) Zon tengah malam 14) Komposisi bahagian ini kaya dengan nikel dan besi dalam keadaan pepejal. Ketebalannya 1370 km dan bersuhu 5000 darjah celsius dengan berketumpatan 13.6 gram per sentimeter padu.Penipisan lapisan ___ berlaku akibat peningkatan aras CFC dalam atmosfera sehingga lubang ___ wujud di kawasan Antartik dan Artik. (Jawapan hanya satu patah perkataan yang sama sahaja) a) Kerak b) Mantel c) Teras luar d) Teras dalam 15) Lapisan Bumi boleh dibahagikn kepada tiga lapisan utama, KECUALI a) Kerak b) Mantel c) Gunung d) Teras

KUIZ BAB 9_9.1 SISTEM DAN STRUKTUR BUMI

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?