1) Apakah proses yang digunakan untuk menguraikan air ? a) Pendidihan b) Kondensasi c) Elektrolisis d) Penyejatan 2) Air dibentuk daripada gabungan dua unsur hidrogen dan oksigen. Apakah nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen dalam satu molekul air ? a) 1 : 1 b) 1 : 2 c) 2 : 1 d) 2 : 2 3) Air berasid akan menjalani elektrolisis dengan menggunakan elektrod karbon. Apakah gas yang terhasil pada kedua- dua elekrod? a) elektrod positif - atom hidrogen, elektrod negatif - atom oksigen b) elektrod positif - atom oksigen, elektrod negatif - hidrogen c) elektrod positif - molekul hidrogen , elektrod negatif - molekul oksigen d) elektrod positif - molekul oksigen, elektrod negatif - molekul hidrogen 4) Sifat air yang manakah boleh digunakan untuk menentukan ketulenan satu sampel air ? a) bau b) warna c) ketumpatan d) takat didih 5) Apakah pelarut dapat menghilangkan minyak hitam ? I - air , II - Aseton , III - Kerosin , IV - Petrol a) I dan II b) III dan IV c) I, II dan III d) II, III dan IV 6) Antara bahan yang berikut yang manakah adalah contoh koloid ? I - susu , II - Air mineral, III - Larutan garam , IV - Ubat gigi a) I dan II b) III dan IV c) II dan III d) I dan IV 7) Antara kaedah pembersihan yang berikut, yang manakah berupaya menghilangkan bau dalam air ? a) pendidihan b) penyulingan c) pengklorinan d) pemendapan 8) Keadaan manakah yang akan meningkatkan kadar keterlarutan ? Suhu .............., Kesan kacauan ............... a) rendah , dikacau b) tinggi, tidak dikacau c) rendah, tidak dikacau d) tinggi, dikacau 9) Antara yang berikut yang manakah contoh koloid ? a) cat b) ubat c) peluntur d) krim putar 10) Proses pembersihan air yang manakah dapat mengelakkan pereputan gigi ? a) penurasan b) pengenapan c) pengoksidaan d) pemfloridaan 11) Antara yang berikut yang manakah perbezaan antara penurasan dengan penyulingan ? Penurasan :........................, penyulingan :........................ a) membunuh mikroorganisma , tidak membunuh mikroorganisam b) menghasilkan air tulen , tidak menghasilkan air tulen c) tidak menyingkirkan garam terlarut, menyingkirkan garam terlarut d) melibatkan pemanasan, tidak melibatkan pemanasan 12) Antara kaedah berikut, yang manakah dapat mengawal pencemaran air dengan berkesan ? a) merawat air kumbahan b) membina cerobong asap yang tinggi c) membuang sampah sarap ke dalam sungai d) menggalakkan petani menggunakan baja kimia

KUIZ ULANGKAJI SAINS F2 BAB 5 : AIR & LARUTAN

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?