1) 1. Mustaqim tidak datang ke sekolah pada hari ini kerana ___________ demam panas. a) dia b) kamu c) beliau 2) "_________ akan belajar dengan bersungguh-sungguh," kata murid-murid Tahun Lima Cemerlang kepada Cikgu Faizul. a) Mereka b) Kami c) Kita 3) Guru besar sedang berucap di perhimpunan rasmi sekolah. __________ menasihati murid-murid supaya tidak melanggar peraturan sekolah. a) Baginda b) Dia c) Beliau 4) Murid-murid lelaki Tahun Enam Cemerlang sedang giat berlatih kerana ______________ akan menyertai perlawanan bola sepak pada minggu hadapan. a) kami b) dia c) mereka 5) " Jumpa ___________ di bilik guru pada waktu rehat nanti," kata Cikgu Azhari kepada Alif. a) aku b) saya c) patik 6) Jangan buka kertas soalan ini sebelum ___________ arahkan," kata Cikgu Sarala kepada murid-murid Tahun Lima Dahlia. a) kami b) saya c) dia 7) . "____________ berharap agar rakyat mengutamakan persekitaran yang bersih," titah Sultan Iskandar. a) Beta b) Baginda c) Patik 8) Cikgu Nazariah mengarahkan murid-murid ____________ membawa kain buruk semasa aktiviti gotong-royong esok. a) hamba b) dia c) nya 9) " _____________ akan pergi berburu petang esok," kata Tun Mamat kepada Hang Nadim. a) Saya b) Beta c) Hamba 10) "Segala titah perintah tuanku akan ________________ laksanakan," kata Laksamana Hang Tuah kepada Sultan Mahmod. a) patik b) hamba c) aku

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?