1) Penyebaran cahaya ialah pembahagian cahaya putih kepada komponen warnanya. a) Betul b) Salah 2) Pembahagian cahaya putih kepada komponen warnanya ialah proses a) Penyerakan cahaya b) Penyebaran cahaya 3) Penyebaran cahaya berlaku apabila warna berlainan bergerak pada halaju berlainan dalam prisma. a) Betul b) Salah 4) Penyebaran cahaya berlaku apabila warna berlainan bergerak pada halaju sama dalam prisma a) Betul b) Salah 5) Penyebaran dan pembiasan berlaku apabila cahaya melalui prisma. a) Betul b) Salah 6) Penyebaran dan pembiasan berlaku apabila cahaya melalui ... a) Piramid b) Kuboid c) Prisma 7) Fenomena semulajadi yang berkaitan dengan penyebaran cahaya ialah a) Pelangi b) Langit Biru c) Kemerahan matahari terbenam 8) Kejadian pelangi ialah contoh fenomena semulajadi yang berkaitan dengan penyebaran cahaya. a) Betul b) Salah 9) Warna pelangi ada 7 a) Betul b) Salah 10) Susunan warna pelangi ialah a) merah, jingga, kuning, biru, indigo, ungu b) merah, jingga, kuning, hijau c) merah, biru, indigo, ungu d) merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu 11) Cahaya merah bergerak paling________ dan menyebabkannya paling _____________ dibiaskan a) laju, banyak b) laju, kurang c) perlahan, banyak 12) Cahaya ungu bergerak paling________ dan menyebabkannya paling _____________ dibiaskan a) perlahan, banyak b) laju, banyak c) laju, kurang

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?