1) Apakah maksud sistem fertigasi? a) Merupakan suatu sistem yang menggunakan tanah b) Baja dalam sistem ini diberi melalui sistem pengairan ke bahagian daun secara automatik c) Merupakan sistem yang melibatkan aktiviti perikanan d) Sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi 2) Fertigasi ialah gabungan dua perkataan iaitu.... a) pembajaan dan penternakan b) pembajaan dan pengairan c) penanaman dan perikanan d) perikanan dan pembajaan 3) Yang manakah BUKAN antara sistem hidroponik? a) Teknik Aliran Dalam b) Teknik Pengairan Titis c) Teknik Pembandingbezaan d) Teknik Aliran Cetek 4) Pilih salah satu tujuan menanam secara fertigasi. a) Menyukarkan pengawalan serangga dan perosak tanaman b) Mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah c) Pemberian baja kurang berkesan d) Menggalakkan pembaziran air 5) Yang manakah BUKAN kebaikan menggunakan Struktur Perlindungan Hujan (SPH)? a) mengurangkan penggunaan racun perosak b) mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat c) mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV daripada cahaya matahari d) memudahkan penyerapan oksigen oleh tumbuhan 6) Nyatakan media tanaman yang biasa digunakan dalam sistem fertigasi. a) Coco peat, sekam padi dan peat moss b) Tanah gambut dan tanah liat 7) Pilih yang berkaitan dengan TAPAK TANAH bagi sistem fertigasi. a) Tidak perlu rata b) Mesti rata 8) Apakah jenis tanaman yang boleh ditanam menggunakan sistem fertigasi? a) Tanaman jenis sayur dan buah b) Semua jenis tanaman 9) Terdapat tiga jenis sistem pengairan fertigasi, KECUALI a) Sistem Pengairan Titis b) Sistem Pengairan Semburan Kabus c) Sistem Pengairan Percikan d) Sistem Pengairan Sedutan 10) Pilih jawapan yang BUKAN teknik penyusunan sistem fertigasi. a) Gegelang b) Jejari c) Pepokok 11) Yang manakah BUKAN komponen sistem fertigasi komersial? a) Tangki nutrien b) Set penitis c) Botol mineral d) Pam air

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?