1) Mentol akan menyala lebih terang sekiranya sambungan dilakukan secara litar a) Bersiri b) Selari c) Berterusan d) Siri-selari 2) Pendawaian elektrik di rumah dipasang secara ________ supaya semua peralatan elektrik seperti lampu dapat dikawal menggunakan suis yang berlainan. a) Selari b) Bersiri 3) Dalam litar selari, jika satu sambungan rosak, semua sambungan berhenti berfungsi. a) Betul b) Salah 4) Gambar yang manakah merupakan litar bersiri? a) b) 5) Litar bersiri mempunyai _______ laluan untuk arus elektrik mengalir. a) 1 b) lebih daripada 1 6) Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing - masing dikawal oleh ________. a) Voltmeter b) Sel kering c) Papan agihan d) Ammeter 7) Simbol yang manakah merupakan suis ? a) b) c) d)

KUIZ 2: LITAR SELARI DAN LITAR BERSIRI

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?