1) Male dancer's headgear a) buwang b) burang sumba c) ngajat 2) Female dancer's headdress a) Dayak b) burang sumba c) sipiah 3) A long loin-cloth a) tahup b) sipiah c) burang sumba 4) A knee length dress with intricate weaving a) sipiah b) jomuh c) tahup 5) Bangles worn from the knee downward a) ngajat b) parik c) sarim 6) Copper belt a) porik b) unique c) dayak

YEAR 6 (TAILOR MADE)-VOCABULARY- Gawai Dayak

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?