Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 我们在怎样的环境里会看不清四周的物体? a) 明亮 b) 黑暗 2) 根据图中的两种情况,哪个不属于光源? a) 手电筒 b) 月亮 3) 根据图中的两种情况,哪个是光源? a) 手电筒 b) 月亮 4) 光对人类很重要。有光,人类能够()周围的物体。 a) 看见 b) 听见

二年级科学:光和暗(选择正确的答案。)

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Tukar templat

Interaktif