Menjana idea bekas takungan kendiri, Melakar idea reka bentuk bekas, Memilih dan menilai lakaran terbaik, Membuat penambahbaikan sekiranya perlu, Memilih peralatan, bahan, dan medium penanaman , Membina bekas takungan kendiri tersebut.

UNIT 4 - 03. TP6 Menghasilkan Reka Bentuk Sistem Penanaman

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?