1) Apakah maksud teknologi?  a) pencipta peralatan sains untuk melancarkan urusan seharian manusia b) penggunaan peralatan sains untuk mereka cipta alatan yang berteknologi tinggi c) penggunaan pengetahuan teknologi sains untuk mereka cipta pelbagai alatan d) penciptaan alat yang memudahkan urusan seharian manusia melalui penggunaan pengetahuan sains 2) Apakah tujuan utama manusia mereka cipta peralatan yang menggunakan teknologi moden? a) memudahkan kerja manusia b) mengehadkan kemahiran manusia c) mengurangkan pengeluaran peralatan konvensional d) menambahkan masa kerja manusia 3) Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang teknologi peralatan secara moden? a) kaedah yang menggunakan peralatan yang mudah didapati untuk melakukan sesuatu kerja b) kaedah yang menggunakan tenaga manusia sepenuhnya untuk melaksanakan pelbagai tugasan c) kaedah yang menggabungkan tenaga manusia dengan tenaga elektrik bagi menghasilkan peralatan baharu d) kaedah yang menggunakan mesin kompleks untuk membantu manusia melaksanakan tugasan dengan mudah 4) Mengapakah teknologi penting dalam kehidupan manusia? a) menggalakkan kemasukan pekerja asing b) menggalakkan masyarakat berbelanka dengan boros c) menyediakan peluang kerjaya dalam pelbagai bidang d) menjadikan manusia bergantung sepenuhnya kepada teknologi  5) Pilik peralatan yang berteknologi terkini yang boleh digunakan bagi menggantikan peralatan konvensional di bawah  a) b) c) d) 6) Antara yang berikut, manakah rajah yang menunjukkan perkembangan teknologi komunikasi a) b) c) d) 7) Antara teknologi peralatan moden yang digunakan untuk memasang skru? a) b) c) d) 8) Apakah teknologi peralatan moden yang digunakan untuk menjahit? a) b) c) d) 9) Antara yang berikut, yang manakah berkembang dari aktiviti di bawah? a) Seterika b) teleskop c) mesin jahit d) kain sutera 10) Penggunaan peralatan berteknologi moden mendatangkan banyak faedah kepada manusia kerana a) boleh bergantung kepada mesin sepenuhnya b) memudahkan proses kerja manusia c) mengurangkan taraf hidup manusia d) menghasilkan masa kerja yang lama

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?