____ ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Fasa utama dalam proses penyelesaian secara inventif ialah ____. ____ merupakan bahagian kecil yang berfungsi untuk menyokong sesuatu produk. Objek ialah ____. Ia juga penerima kesan. Dalam konsep ____, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Konsep percanggahan fizikal menggunakan ____ untuk meringkaskan masalah. Satu contoh prinsip inventif bagi percanggahan fizikal pemisahan ruang ialah ____. Satu contoh prinsip inventif bagi percanggahan fizikal pemisahan masa ialah ____.

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?