Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) RM6 + RM8= a) RM10 b) 12令吉 c) RM14 2) 60sen + 30sen= a) 90仙 b) 1令吉 c) 80sen 3) RM10 + RM10 = a) RM40 b) 30令吉 c) RM20 4) RM6+ 80sen= a) RM8.60 b) RM9.90 c) RM6.80 5) 20仙 + 20仙 = a) 40仙 b) 50sen c) RM1 6) 50sen + 50sen = a) 50sen b) RM1 c) RM10 7) RM3 + RM1 = a) RM4 b) RM5 c) RM6 8) 30sen + RM 7 = a) RM0.30 b) RM7.30 c) RM7.00

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif