1) APAKAH MAKSUD ORGANISMA? a) HIDUPAN b) SENI c) SANGAT HALUS 2) APAKAH MAKSUD MIKRO? a) SANGAT HALUS b) HIDUPAN c) BESAR 3) BERAPAKAH JENIS KUMPULAN DALAM MIKROORGANISMA? a) DUA b) ENAM c) LIMA 4) APAKAH MIKROORGANISMA YANG MEMBIAK MELALUI SPORA? a) BAKTERIA b) FUNGI c) VIRUS 5) APAKAH MIKROORGANISMA YANG MEMPUNYAI SIFAT TUMBUHAN? a) ALGA b) PROTOZOA c) FUNGI 6) APAKAH MIKROORGANISMA YANG PALING SENI? a) VIRUS b) PROTOZOA c) FUNGI 7) BERAPAKAH PROSES HIDUP MIKROORGANISMA? a) 2 b) 3 c) 5 8) CORONAVIRUS (CoV) IALAH SEJENIS a) FUNGI b) VIRUS c) BAKTERIA 9) APAKAH KUMPULAN BAGI MIKROORGANISMA BERIKUT? a) PROTOZOA b) ALGA c) VIRUS 10) APAKAH KUMPULAN BAGI MIKROORGANISMA BERIKUT? a) BAKTERIA b) FUNGI c) VIRUS 11) APAKAH KUMPULAN BAGI MIKROORGANISMA BERIKUT? a) BAKTERIA b) VIRUS c) ALGA 12) EKSPERIMEN TERSEBUT MEMBUKTIKAN MIKROORGANISMA... a) BERNAFAS b) BERTUMBUH c) BERGERAK 13) EKSPERIMEN TERSEBUT MENUNJUKKAN MIKROORGANISMA... a) BERNAFAS b) BERTUMBUH c) BERGERAK 14) APAKAH GAS YANG DIBEBASKAN OLEH YIS? a) OKSIGEN b) KARBON DIOKSIDA c) KLOROFLUOROKARBON 15) SUSU YANG DILETAKKAN DI ATAS MEJA DALAM BEBERAPA HARI AKAN MENJADI ROSAK. APAKAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMNUHAN MIKROORGANISMA DALAM SUSU TERSEBUT? a) SUHU b) KEHADIRAN AIR c) KEHADIRAN UDARA

Papan mata

Gaya visual

Pilihan

Tukar templat

Pulihkan autosimpan: ?