53 - 34 + 19 =, 85 - 38 + 47 =, 87 - 49 + 38 =, 73 - 21 + 52 =, 86 - 74 + 12 =, 95 - 14 + 81 =, 90 - 51 + 39 =, 97 - 50 + 47 =, 92 - 52 + 40 =, 72 - 46 + 26 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?