1) Terdapat beberapa daya yang dikenakan ke atas objek dalam menjalani kehidupan seharian. Nyatakan jenis-jenis daya tersebut. a) Daya tarikan dan kekuatan b) Daya geseran dan tarikan c) Daya tarikan dan tolakan 2) Daya yang digerakkan mendekati kita dikenali sebagai a) daya geseran b) daya tarikan c) daya kekuatan d) daya tolakan 3) Daya yang digerakkan menjauhi kita dikenali sebagai  a) daya tolakan b) daya tarikan c) daya geseran 4) Yang manakah antara berikut melibatkan daya tarikan? a) menutup pintu almari b) menendang bola c) memancing d) menolak troli e) menekan loceng f) mengemekkan tin 5) Nyatakan berapakah kesan daya yang dapat dikenal pasti. a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7 6) Sesuatu permukaan bersentuhan antara satu sama lain dikenali sebagai ..... a) kesan daya b) daya bertentangan c) daya geseran d) daya tarikan e) daya tolakan 7) Yang manakah antara berikut BUKAN kesan daya. a) Mengubah kelajuan objek b) Mengubah bentuk objek c) Mengubah arah objek d) Memberhentikan objek e) Menggerakkan objek pegun f) Memerhatikan keadaan objek 8) Gambar menunjukkan seorang budak lelaki cuba menangkap bola. Apakah kesan daya yang terlibat? a) Memberhentikan objek b) Mengubah arah objek c) Menggerakkan objek pegun d) Mengubah bentuk objek e) Mengubah kelajuan objek 9) Permukaan manakah yang menyebabkan objek bergerak lebih laju? a) b) c) d) e) f) 10) Semakin kasar permukaan, semakin berkurang jarak yang diambil oleh sebiji bola untuk menuruni landasan. Pernyataan ini merujuk kepada ..... a) Ramalan b) Eksperimen c) Tujuan d) Pembolehubah e) Hipotesis 11) Yang manakah kebaikan daya geseran? a) Menghauskan tapak kasut b) Dapat memegang objek c) Menyebabkan kegelinciran d) menyebabkan haba terhasil e) Sukar menarik objek berat f) Menghasilkan bunyi yang kuat 12) Antara yang berikut, pilih keburukan geseran a) b) c) d)

DAYA - SAINS TAHUN 6

Papan mata

Gaya visual

Pilihan

Tukar templat

Pulihkan autosimpan: ?