1) Apakah jenis Program 5R yang ditunjukkan pada gambar rajah? a) kitar semula (recycle) b) kurangkan (reduce) c) guna semula (reuse) d) fikir semula (rethink) e) baiki (repair) 2) Yang manakah antara berikut menunjukkan pencemaran tanah a) b) c) d) 3) Yang manakah TIDAK menunjukkan kesan perbuatan vandalism? a) b) c) d) e) f) 4) Yang mana kah antara berikut merupakah kepentingan menjaga kemudahan awam? a) mengekalkan imej yang bersih dan selesa b) agar mendapat pujian daripada guru c) mendapat penghargaan daripada pihak berkaitan d) untuk memberi contoh yang baik kepada generasi seterusnya 5) Tajuk manakah yang bersesuaian dengan gambar rajah? a) Kepentingan menjaga alam sekitar b) Hidup Beragama atau berkepercayaan membawa berkat c) Keselamatan tempat tinggal, tanggungjawab bersama d) Hubungan mesra, keluarga bahagia 6) Apakah yang terkandung dalam prinsip Rukun Negara ? a) A. Percaya kepada Tuhan b) B. Yakin akan kewujudan Tuhan c) C. Besyukur atas nikmat Tuhan d) D. Mematuhi segala urusan Tuhan 7) Individu yang mempunyai harga diri akan a) Yakin menghaapi sebarang masalah b) Mudah tersinggung apabila dikritik c) Bersikap pesimmis (negatif) tentang masa depan d) Ragu – ragu dengan kebolehan yang ada 8) Yang manakah tidak menunjukkan adab sopan di meja makan? a) Meletakkan siku di atas meja sebelum makan b) Membasuh tangan sebelum duduk di meja makan c) Mendahulukan orang tua sebelum menjamah makanan d) Tidak bercakap ketika mulut penuh dengan makanan 9) Pernyataan di bawah berkaitan dengan maksud moral... a) A. Moral menyalahi undang-undang. b) B. Moral terikat dengan norma masyarakat dan diterima oleh agama 10) Lim Seng didenda oleh gurunya kerana keluar kelas tanpa mendapat kebenaran. Tindakan gurunya itu merupakan tingkah laku yang a) baik b) patut 11) Kita dianggap tidak bercakap benar apabila kita a) A. melaporkan maklumat yang palsu b) B. mendiamkan diri walaupun mengetahui salah laku rakan. 12) Insan bermoral bermaksud individu yang berperasaan, berfikiran, dan mengamalkan _____________ baik dalam semua ____________. a) A. amalan, tindakan b) B. perlakuan, tindakan 13) Apakah kepentingan mempelajari moral? a) A. Membentuk keperibadian unggul. b) B. Menjadi insan yang keras hati. 14) Anda bersama-sama keluarga pulang ke kampung dengan menaiki kereta. Anda melihat ayah menggunakan telefon bimbit ketika memandu.Sebagai insan bermoral, apakah tindakan yang patut anda lakukan dalam situasi di atas?  a) A. Menasihati ayah supaya tidak menggunakan telefon bimbit sewaktu memandu b) B. Memberitahu kakak tentang perbuatan ayah. 15) Apakah faedah yang diperolehi sekiranya anda bersikap jujur dalam kehidupan? a) A. Dapat memanipulasi orang lain. b) B. Mendapat kepercayaan daripada masyarakat 16) Sekiranya kita tidak dapat hadir ke sekolah, apakah yang patut kita lakukan? a) A. berpesan kepada rakan supaya memberitahu guru b) B. menulis surat kepada guru untuk menyatakan sebab ketidakhadiran kita ke sekolah. 17) Pelajar yang bertingkah laku baik akan ________________ oleh orang lain a) ditakuti b) disenangi c) dilindungi d) dipulaukan 18) Gambar rajah ini menunjukkan remaja yang a) suka membantu b) ketagihan bermain permainan video c) fokus kepada informasi yang terdapat di TV d) bergaul bersama keluarga 19) Apakah kesan buruk internet terhadap remaja a) berasa letih, mengantuk dan hilang tumpuan terhadap pelajaran b) leka, dan membuang masa sehingga mengabaikan tanggungjawab c) pencemaran minda kerana terdedah kepada maklumat yang tidak berfaedah d) rapat dengan ahli keluarga dan tahu tanggungjawab e) mata menjadi rabun dan wujud obesiti 20) Apakah cara mengatasi ketagihan arak a) Mendapatkan sokongan sosial b) Meminta pertolongan dari rakan yang juga ketagihan arak c) Melakukan aktiviti menenangkan diri d) Berpegang teguh kepada agama e) Mengawal nafsu diri f) Minum arak secara bersendirian dan bukan berkumpulan

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?