Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) Silalah masuk ke rumah ____________. a) saya b) kita 2) Ini warung Pak Ahmad. ______________ telah lama berniaga di sini.  a) Kita b) Dia c) Beliau d) Beta 3) Ibu dan ayah baru pulang dari tempat kerja. ___________ sangat penat.  a) Dia b) Kalian c) Mereka d) Beliau 4) Halim memarahi adiknya kerana _____________menconteng bukunya. a) beliau b) mereka c) dia d) kamu 5) "____________ akan berkumpul di sini," kata Wong kepada rakan-rakannya. a) Anda b) Kami c) Saya d) Kita

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif