HAZAF ALIF - Membuang Huruf Alif, ITHBAT ALIF - Mengekalkan huruf alif , IDGHAM KABIR - Penyatuan dua huruf yang berbaris menjadi satu seolah-olah huruf kedua adalah bertasydid., SILAH MIM JAMAK - menghubungkan mim yang berbaris sukun dengan wau,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?