1) bersama-sama a) love b) canteen/cafeteria c) together d) eat 2) rakan a) eat b) chat c) stall d) friend 3) orang a) people b) school hall c) classroom d) saw (not on purpose) 4) bermain a) help b) play c) drain d) sad 5) perpustakaan a) library b) toys c) sad d) together 6) dewan sekolah a) threw (not on purpose) b) drain c) food d) school hall 7) terjatuh a) threw (not on purpose) b) stall c) fall down d) toys 8) terpijak a) classroom b) sat (not on purpose) c) stepped (not on purpose) d) people 9) tercampak a) clever b) food c) threw (not on purpose) d) stepped (not on purpose) 10) longkang a) drain b) canteen/cafeteria c) stall d) poem 11) terduduk a) sat (not on purpose) b) toys c) sad d) many (for people) 12) terkoyak a) green b) tore (not on purpose) c) threw (not on purpose) d) fall down 13) terlupa a) many (for people) b) sad c) canteen/cafeteria d) forgot 14) berbual a) eat b) many (for people) c) school hall d) chat 15) makanan a) learn/study b) play c) food d) people 16) makan a) classroom b) eat c) saw (not on purpose) d) friend 17) belajar a) learn/study b) drain c) forgot d) threw (not on purpose) 18) sedih a) sad b) poem c) clever d) tore (not on purpose) 19) gembira a) poem b) happy c) learn/study d) school hall 20) gerai a) clever b) happy c) fall down d) stall 21) bilik darjah a) toys b) chat c) classroom d) green 22) kantin a) happy b) school hall c) threw (not on purpose) d) canteen/cafeteria 23) pantun a) poem b) drain c) school hall d) tore (not on purpose) 24) menolong a) poem b) clever c) help d) eat 25) permainan a) help b) toys c) drain d) school hall 26) ternampak a) friend b) poem c) saw (not on purpose) d) chat 27) sayang a) stall b) love c) saw (not on purpose) d) help 28) ramai a) sat (not on purpose) b) friend c) many (for people) d) learn/study 29) hijau a) food b) together c) green d) forgot 30) pandai a) green b) clever c) saw (not on purpose) d) threw (not on purpose)

Tema

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?