Jirim boleh didefinisikan sebagai suatu bahan yang ____ dan memenuhi ruang Apabila sesuatu cecair itu ____, cecair itu akan ____ Pada waktu pagi, daun tumbuhan didapati penuh dengan titisan air disebabkan proses ____ berlaku. Proses ini melibatkan ____ Cecair ____ apabila dipanaskan. Ini berlaku ketika proses ____ berlaku Cecair ____ apabila disejukkan. Ini berlaku ketika proses ____ berlaku Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang ____ ke kawasan ____ Semasa pemanasan berlaku, zarah-zarah ____ semakin ____ Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan ____ Takat lebur bahan bergantung kepada keadaan ____ bahan tersebut Takat lebur gas adalah ____ manakala takat lebur pepejal adalah ____ Logam mengkonduksikan haba ____ daripada bahan ____ Kadar resapan paling cepat di dalam ____ tetapi paling lambat dalam ____ Gas bromin meresap sangat ____ menerusi udara kerana ruang antara zarah-zarah udara ____ Sifat fizik adalah sesuatu bahan yang ____ atau diperhatikan dengan menggunakan deria manusia tanpa melibatkan perubahan komposisinya Tenaga ____ zarah adalah bergantung kepada tenaga ____ yang diserap atau dibebaskan Gas paling ____ dimampatkan kerana mempunyai ruang antara zarah yang paling ____

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?