Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
உயிர் குறில்: அ, இ, உ, எ, ஒ, உயிர் நெடில்: ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஐ, ஔ,

உயிர் குறில் உயிர் நெடில்

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif