1) Berikut merupakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga KECUALI a) Memastikan keselamatan anggota keluarga b) Menyayangi setiap anggota keluarga c) Melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum d) Menjaga nama baik keluarga 2) Menghindari aktiviti negatif merupakan salah satu tanggungjawab sebagai anggota keluarga. a) Salah b) Betul 3) Kesan mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga dengan tepat. a) Tercetus perselisihan faham antara anggota keluarga b) Mudah mendapat penyakit c) Gagal dalam peperiksaan d) Hilang pekerjaan 4) Anggota keluarga saling mempercayai merupakan a) Kesan mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga b) Kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga c) Cara melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga 5) Kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri kepada keluarga ialah i) maruah keluarga terpelihara ii)anggota keluarga saling mempercayai. iii) keluarga bahagia dapat diwujudkan iv) keluarga dihormati oleh masyarakat sekeliling a) i dan ii b) iii dan iv c) iv sahaja d) semua di atas

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?