up - down, hello - goodbye, boy - girl, happy - sad, yes - no, mom - dad, in - out, day - night, hot - cold, on - off, open - closed, grandma - grandpa, wet - dry, good - bad, big - little, stop - go, fast - slow, tall - short, cat - dog, new - old, black - white, front - back,

Scorebord

Draaitegels is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Thema

Opties

Template wisselen

Interactief

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?