bieden - hij biedt, hij bood, hij heeft geboden, blijken - hij blijkt, hij bleek, hij is gebleken, breken - hij breekt, hij brak, hij heeft gebroken, dragen - hij draagt, hij droef, hij heeft gedragen, grijpen - hij grijpt, hij greep, hij heeft gegrepen, hangen - hij hangt, hij hing, hij heeft gehangen, helpen - hij helpt, hij hielp, hij heeft geholpen, laten - hij laat, hij liet, hij heeft gelaten, lezen - hij leest, hij las, hij heeft gelezen, overlijden - hij overlijdt, hij overleed, hij is overleden, rijden - hij rijdt, hij reed, hij heeft gereden, roepen - hij roept, hij riep, hij heeft geroepen, schijnen - hij schijnt, hij scheen, hij heeft geschenen, schrijven - hij schrijft, hij schreef, hij heeft geschreven, slaan - hij slaat, hij sloeg, hij heeft geslagen, sluiten - hij sluit, hij sloot, hij heeft gesloten, steken - hij steekt, hij stak, hij heeft gestoken, treffen - hij treft, hij trof, hij heeft getroffen, trekken - hij trekt, hij trok, hij heeft getrokken, vallen - hij valt, hij viel, hij is gevallen, verdwijnen - hij verdwijnt, hij verdween, hij is verdwenen, wijzen - hij wijst, hij wees, hij heeft gewezen,

Onregelmatige werkwoorden, lijst 3

Scorebord

Draaitegels is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Thema

Opties

Template wisselen

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?