1) middle sound a) a b) i c) o 2) middle sound a) o b) a c) i 3) middle sound a) a b) i c) e 4) middle sound a) o b) i c) a 5) middle sound a) o b) i c) a 6) middle sound a) e b) i c) a 7) middle sound a) a b) u c) e 8) middle sound a) o b) u c) e 9) middle sound a) u b) e c) a 10) middle sound a) i b) e c) o

Scorebord

Visuele stijl

Opties

Template wisselen

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?