Sneller betere lessen maken
If I met a good-looking man/woman this evening, ..., If I lived in a bigger hovuse, ..., If I had more time, ..., If I had to get a new jo b ,..., If I was a famous film star, ....

Lookback 12.5 5

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief