1) fix a) t b) ed 2) trap a) t b) p + ed c) ed 3) pluck a) ed b) t 4) foam a) d b) ed 5) roam a) d b) ed c) m + ed 6) flick a) t b) ed 7) mix a) t b) ed 8) cup a) t b) ed c) p + ed 9) kick a) t b) ed 10) honk a) t b) ed 11) slip a) t b) ed c) p + ed 12) soak a) ed b) t 13) bump a) t b) ed c) p + ed 14) stay a) d b) ed c) y + ed

Barton 5.4 Others Sounds of suffix -ed

Scorebord

Visuele stijl

Opties

Template wisselen

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?