Sneller betere lessen maken
1) Would you like ... tea? a) some b) any c) many d) a few 2) There isn't ... milk at home. a) any b) many c) a few d) a lot 3) I have got ... friends. a) a lot of b) many c) much d) any 4) He hasn't got ... money. a) much b) a lot c) many d) a few 5) You eat ... food! a) a lot of b) a lot c) much d) any 6) There are ... books on the desk. a) a few b) any c) many 7) I haven’t got ... friends. a) much b) some c) many 8) Is there ... milk in the fridge? a) some b) many c) any 9) Is there ... homework for tomorrow? a) some b) a few c) much 10) He’s got ... money! a) much b) many c) a lot of

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief