4 + ____ = 9 5 + 4 = 9 ____ - 5 = 4 9 - ____ = 5 7 + 3 = 10 3 + 7 = ____ 10 - ____ = 3 10 - ____ = 7 3 + 4 = ____ ____ + 3 = 7 7 - 3 = 4 7 - 4 = ____ 5 + 8 = 13 ____ + 5 = 13 ____ - 8 = 5 13 - ____ = 8 ____ = 6 + 3 9 = 3 + 6 9 - ____ = 3 9 - ____ = 6 14 - ____ = 6 14 - 6 = 8 ____ + 8 = ____ 8 + 6 = 14 8 + 7 = ____ ____ ____ 8 = 15 15 - ____ = 7 15 ____ 7 = 8 4 + 7 = ____ 11 ____ 4 ____ 7 ____ + ____ = 11 11 - 7 = 4 4 + 4 ____ 8 4 + 4 = ____ 8 ____ 4 = 4 8 - 4 = 4 9 + 3 = ____ 3 + 9 = 12 12 - ____ = 3 12 - ____ = 9

Scorebord

Visuele stijl

Opties

Template wisselen

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?