Sortowanie według grup

Przeciągnij i upuść każdy element do odpowiedniej grupy.


Przykłady

Synonyms & Antonyms
Synonyms & Antonyms
Sortowanie według grup
Polygon Sort
Polygon Sort
Sortowanie według grup
Fact Families
Fact Families
Sortowanie według grup
What's My Form?
What's My Form?
Sortowanie według grup
How Big is The Problem (1)
How Big is The Problem (1)
Sortowanie według grup
3.6 Floss & Kiss Sort
3.6 Floss & Kiss Sort
Sortowanie według grup
Short Vowels
Short Vowels
Sortowanie według grup
Barton 3.1
Barton 3.1
Sortowanie według grup
2.1 Sounds
2.1 Sounds
Sortowanie według grup
 Coins
Coins
Sortowanie według grup
r-controlled/not r-controlled
r-controlled/not r-controlled
Sortowanie według grup
SH or CH Sounds
SH or CH Sounds
Sortowanie według grup
Th and wh Digraph
Th and wh Digraph
Sortowanie według grup
figurative language
figurative language
Sortowanie według grup
Spring, NOT spring
Spring, NOT spring
Sortowanie według grup
Step 6 Syllable Exceptions Review
Step 6 Syllable Exceptions Review
Sortowanie według grup
Applications of Models
Applications of Models
Sortowanie według grup
Feelings Inference
Feelings Inference
Sortowanie według grup
Barton 6.8
Barton 6.8
Sortowanie według grup
closed or not?
closed or not?
Sortowanie według grup
Wilson 4.1
Wilson 4.1
Sortowanie według grup
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC)
Sortowanie według grup
Wilson 3.5 prefix/suffix sort
Wilson 3.5 prefix/suffix sort
Sortowanie według grup

Poznaj inne szablony

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?