Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Sortowanie grup

Przeciągnij i upuść każdy element do odpowiedniej grupy.


Przykłady

Poznaj inne szablony