Brakujące słowo

Przeciągnij i upuść słowa w prawidłowym miejscu w zdaniu.


Przykłady

Skip Count by 10's
Skip Count by 10's
Brakujące słowo
Counting by 5's
Counting by 5's
Brakujące słowo
number sequence
number sequence
Brakujące słowo
Missing Numbers
Missing Numbers
Brakujące słowo
2.1 Sentences
2.1 Sentences
Brakujące słowo
oi, oy
oi, oy
Brakujące słowo
Conjunctions
Conjunctions
Brakujące słowo
OO (book)
OO (book)
Brakujące słowo
Wilson 3.3 sentences
Wilson 3.3 sentences
Brakujące słowo
OG85 oy, oi Cloze
OG85 oy, oi Cloze
Brakujące słowo
Fact Families
Fact Families
Brakujące słowo
Barton 6.8
Barton 6.8
Brakujące słowo
Homophones
Homophones
Brakujące słowo
First Grade Trick Words
First Grade Trick Words
Brakujące słowo
Needs vs. Wants
Needs vs. Wants
Brakujące słowo
Barton Level 4.10
Barton Level 4.10
Brakujące słowo
preterite / imperfect
preterite / imperfect
Brakujące słowo
 SER / ESTAR
SER / ESTAR
Brakujące słowo
Ay, Ai
Ay, Ai
Brakujące słowo
Thanksgiving sentences
Thanksgiving sentences
Brakujące słowo

Poznaj inne szablony

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?